pełnomocnictwo wykonania co to znaczy

Co znaczy Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych? Definicja Pełnomocnictwo do.

Czy przydatne?

Co to jest Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych

Obszar inwestycyjny: kredyty.

Definicja: Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W postaci samoistnej polegające np. na nieodwołalnym pełnomocnictwie do zbycia jakiejś rzeczy kredytobiorcy w jego imieniu i na rachunek jego zadłużenia kredytowego, jeżeli popadnie on w zwłokę w spłacie kredytu, lub w powiązaniu z innym zabezpieczeniem, np. ustanowieniem blokady na rachunku bankowym bądź zawarciem umowy poręczenia, jeżeli poręczyciel posiada rachunek w banku.

Czym jest Pełnomocnictwo do wykonania znaczenie w Słownik kredyty P .