weksli redyskonta stopa co to znaczy

Co znaczy Stopa redyskonta weksli? Definicja redyskontowy - bank centralny odkupuje od banków.

Czy przydatne?

Co to jest Stopa redyskonta weksli

Obszar inwestycyjny: kredyty.

Definicja: Kredyt redyskontowy - bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeżeli chce zwiększyć swoją płynność, aby następnie zwiększyć akcję kredytową. Bank centralny aby zachęcić bądź zniechęcić banki komercyjne do operacji redyskontowania weksli, a przez to wpłynąć na zdolność udzielania kredytów, może podwyższać lub obniżać stopę redyskonta weksli. Znaczenie polityki redyskontowej banku centralnego polega przede wszystkim na tym, że: podwyższenie stopy procentowej służy jako ostrzeżenie dla podmiotów gospodarczych, że bank centralny może zastosować także inne instrumenty polityki pieniężno-kredytowej, aby osiągnąć wyznaczone cele; podwyższenie stopy redyskontowej wpływa pośrednio na wzrost kosztów kredytów udzielanych przez banki komercyjne; oddziałuje restrykcyjnie na całość akcji kredytowej systemu bankowego.

Czym jest Stopa redyskonta weksli znaczenie w Słownik kredyty S .