kredytu zabezpieczenie co to znaczy

Co znaczy Zabezpieczenie kredytu? Definicja zwrotu kredytu. Odróżnia się materialne i prawne.

Czy przydatne?

Co to jest Zabezpieczenie kredytu

Obszar inwestycyjny: kredyty.

Definicja: Gwarancja zwrotu kredytu. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne stanowią posiadane przez kredytobiorcę składniki majątkowe, których upłynnienie zapewnia możliwość zwrotu kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu kredytodawcy uprzywilejowanej pozycji w dochodzeniu wierzytelności od dłużnika na wypadek jego niewypłacalności, likwidacji lub upadłości. Przykładami prawnych zabezpieczeń mogą być: hipoteka, zastaw na rzeczach uchomych, cesja należności oraz poręczenie wg prawa cywilnego i wekslowe.

Czym jest Zabezpieczenie kredytu znaczenie w Słownik kredyty Z .