zobowiązania co to znaczy

Co znaczy Zobowiązania? Definicja w pieniądzu dług, który musi być uiszczony przez dłużnika na.

Czy przydatne?

Co to jest Zobowiązania

Obszar inwestycyjny: kredyty.

Definicja: Wyrażony w pieniądzu dług, który musi być uiszczony przez dłużnika na rzecz konkretnego wierzyciela. Występuje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie między sprzedażą (dostawą towaru, wykonaniem usługi itp.) a zapłatą, i w związku z tym istnieje wierzyciel, dłużnik i określona w pieniądzu wielkość długu.

Czym jest Zobowiązania znaczenie w Słownik kredyty Z .