asset backed securites co to znaczy

Co znaczy ABS (ang. Asset Backed Securites)? Definicja wartościowe emitowane przez spółkę celową.

Czy przydatne?

Co to jest ABS (ang. Asset Backed Securites)

Obszar inwestycyjny: leasingowe.

Definicja: Papiery wartościowe emitowane przez spółkę celową SPV oparte o aktywa sprzedane tej spółce przez organizatora emisji. Papiery wartościowe tego rodzaju to najczęściej obligacje, akcje lub commercial papers.

Czym jest ABS (ang. Asset Backed znaczenie w Słownik leasingowe A .