redyskontowy kredyt co to znaczy

Co znaczy Kredyt redyskontowy? Definicja centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które.

Czy przydatne?

Co to jest Kredyt redyskontowy

Obszar inwestycyjny: lokaty.

Definicja: Bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeżeli chce zwiększyć swoją płynność, aby następnie zwiększyć akcję kredytową. Bank centralny aby zachęcić bądź zniechęcić banki komercyjne do operacji redyskontowania weksli, a przez to wpłynąć na zdolność udzielania kredytów, może podwyższać lub obniżać stopę redyskonta weksli.

Czym jest Kredyt redyskontowy znaczenie w Słownik lokaty K .