repo co to znaczy

Co znaczy Repo? Definicja repo (repurchase agreement) są to operacje warunkowego zakupu, które.

Czy przydatne?

Co to jest Repo

Obszar inwestycyjny: lokaty.

Definicja: Operacje repo (repurchase agreement) są to operacje warunkowego zakupu, które polegają na zakupie przez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych papierów po określonej cenie i w określonym terminie.

Czym jest Repo znaczenie w Słownik lokaty R .