alarmowe centrum co to znaczy

Co znaczy Centrum alarmowe? Definicja wskazany przez zakład ubezpieczeń, któremu ubezpieczający.

Czy przydatne?

Co to jest Centrum alarmowe

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Podmiot wskazany przez zakład ubezpieczeń, któremu ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Centrum alarmowe wykonuje dodatkowo funkcje pomocowe wobec ubezpieczonego załatwiając za niego szereg spraw związanych z ubezpieczeniem.

Czym jest Centrum alarmowe znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe C .