ubezpieczenia sumy konsumpcja co to znaczy

Co znaczy Konsumpcja sumy ubezpieczenia? Definicja Zmniejszanie się sumy ubezpieczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Zmniejszanie się sumy ubezpieczenia proporcjonalnie o taką kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie. Gdy odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia przestaje obowiązywać, chyba że strony postanowiły inaczej w umowie.

Czym jest Konsumpcja sumy ubezpieczenia znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe K .