ubezpieczenie krótkoterminowe co to znaczy

Co znaczy Krótkoterminowe ubezpieczenie? Definicja okresu krótszego niż rok. Obliczenie składki.

Czy przydatne?

Co to jest Krótkoterminowe ubezpieczenie

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Dotyczy okresu krótszego niż rok. Obliczenie składki odbywa się w tym przypadku najczęściej według tzw. tabeli frakcyjnej (definiuje ona jaką część składki należy pobrać, gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy niż rok) lub według zasady "pro rata temporis", czyli proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.

Czym jest Krótkoterminowe ubezpieczenie znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe K .