wypłacalności margines co to znaczy

Co znaczy Margines wypłacalności? Definicja przepisami prawa wielkość środków własnych zakładu.

Czy przydatne?

Co to jest Margines wypłacalności

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Określona przepisami prawa wielkość środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. Wielkość nie obciążonych żadnymi zobowiązaniami aktywów, jaką powinien dysponować ubezpieczyciel w celu zabezpieczenia się przed następstwami nieprzewidzianego spadku wpływów ze składek.

Czym jest Margines wypłacalności znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe M .