cywilna odpowiedzialność co to znaczy

Co znaczy Odpowiedzialność cywilna? Definicja Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie lub.

Czy przydatne?

Co to jest Odpowiedzialność cywilna

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie lub mieniu, jaką ponosi strona zobowiązana do jej naprawienia, uregulowana w Kodeksie Cywilnym.

Czym jest Odpowiedzialność cywilna znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe O .