reasekuracja co to znaczy

Co znaczy Reasekuracja? Definicja mocy której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje.

Czy przydatne?

Co to jest Reasekuracja

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Umowa, na mocy której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który w zamian zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej części świadczeń wypłacanych ubezpieczającemu.

Czym jest Reasekuracja znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe R .