ubezpieczenia suma co to znaczy

Co znaczy Suma ubezpieczenia? Definicja pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W.

Czy przydatne?

Co to jest Suma ubezpieczenia

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i z założenia powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku. Natomiast sumę ubezpieczenia osobowego określa się w praktyce na podstawie przybliżonej wartości potrzeb, które mogą powstać w wyniku wypadku losowego.

Czym jest Suma ubezpieczenia znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe S .