clearing co to znaczy

Co znaczy Clearing? Definicja formą rozliczeń finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega.

Czy przydatne?

Co to jest Clearing

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Jest formą rozliczeń finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega ona przede wszystkim na kompensowaniu w przyjętych okresach wzajemnych należności i zobowiązań oraz ich regulowaniu (w postaci bezgotówkowej lub kredytu) jedynie salda (różnicy) między nimi. Wyróżnia się umowy clearingowe o charakterze dwustronnym (tzw. clearing bilateralny) oraz wielostronnym (tzw. clearing multilateralny).

Czym jest Clearing znaczenie w Słownik walutowe C .