international monetary fund co to znaczy

Co znaczy International Monetary Fund (IMF)? Definicja Międzynarodową organizacja finansowa.

Czy przydatne?

Co to jest International Monetary Fund (IMF)

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Międzynarodową organizacja finansowa, powołana do istnienia w lipcu 1944. Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Do głównych zadań MFW należy przede wszystkim: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej oraz uporządkowanych stosunków walutowych, tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych, wpływanie na zachowanie pożądanego stopnia płynności międzynarodowych systemów płatniczych, podejmowanie działań zmierzających do uporządkowanego rozwoju i wzrostu handlu międzynarodowego.

Czym jest International Monetary Fund znaczenie w Słownik walutowe I .