pieniądza kreacja co to znaczy

Co znaczy Kreacja pieniądza? Definicja prces polegający na wprowadzanie do obiegu przez banki.

Czy przydatne?

Co to jest Kreacja pieniądza

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Jest to prces polegający na wprowadzanie do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze operacji kredytowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytariuszy i niedopuszczenia do inflacji bank centralny reguluje rozmiary kreacji pieniądza kredytowego poprzez ustalanie stopy rezerw obowiązkowych i stóp oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym.

Czym jest Kreacja pieniądza znaczenie w Słownik walutowe K .