waluty rewaluacja co to znaczy

Co znaczy Rewaluacja waluty? Definicja podwyżka kursu waluty danego kraju w stosunku do walut.

Czy przydatne?

Co to jest Rewaluacja waluty

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Jest to podwyżka kursu waluty danego kraju w stosunku do walut innych krajów w wyniku działań organów państwowych, które zobowiązują się w ten sposób do obrony kursu waluty. Termin rewaluacji waluty odnosi się tylko do systemu stałego kursu walutowego, ustalanego i zmienianego jedynie przez rząd w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym i stanu jego rezerw dewizowych. W warunkach płynnego kursu walutowego odpowiednikiem rewaluacji waluty jest aprecjacja pieniądza.

Czym jest Rewaluacja waluty znaczenie w Słownik walutowe R .