procentowy swap co to znaczy

Co znaczy Swap procentowy? Definicja Rate Swap). Najpopularniejszy rodzaj swapu. Jest on umową.

Czy przydatne?

Co to jest Swap procentowy

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: (Interest Rate Swap). Najpopularniejszy rodzaj swapu. Jest on umową dwóch stron do dokonywania okresowych wzajemnych płatności odsetkowych opartych o kwotę podstawową przez pewien określony z góry okres. Z reguły jedna ze stron dokonuje płatności wg. stopy stałej (kupuje swap) a jej kontrpartner wg. zmiennej (sprzedaje swap). Nie jest to jednak reguła.

Czym jest Swap procentowy znaczenie w Słownik walutowe S .