hipoteka co to znaczy

Co znaczy Hipoteka? Definicja zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego.

Czy przydatne?

Co to jest Hipoteka

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej; w przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (lub jego części) z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości (wyłącznie na drodze egzekucji sądowej). Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik windykacyjne H .