długu przejęcie co to znaczy

Co znaczy Przejęcie długu? Definicja prawna, wskutek której osoba trzecia wstępuje w miejsce.

Czy przydatne?

Co to jest Przejęcie długu

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: czynność prawna, wskutek której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, przez co zostaje on zwolniony z długu; przejęcie długu następuje najczęściej poprzez umowę zawartą między wierzycielem a osobą trzecią (firmą zewnętrzną) za zgodą dłużnika lub przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; umowa o przejęcie długu powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w postaci pisemnej

Czym jest Przejęcie długu znaczenie w Słownik windykacyjne P .