roszczenie co to znaczy

Co znaczy Roszczenie? Definicja cywilnym, uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego.

Czy przydatne?

Co to jest Roszczenie

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: w prawie cywilnym, uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby; możliwość dochodzenia roszczenia jest ograniczona czasowo; generalną zasadą jest, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe (wymierne w pieniądzu), jeśli przekraczają termin 10 lat, a 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gosp. lub roszczeń o świadczenia okresowe; czas przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. wyznaczonego od dnia zwrotu należnej sumy udzielonej pożyczki

Czym jest Roszczenie znaczenie w Słownik windykacyjne R .