cywilna spółka co to znaczy

Co znaczy Spółka cywilna? Definicja działająca na podstawie prawa cywilnego; wspólnicy (minimum.

Czy przydatne?

Co to jest Spółka cywilna

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: spółka działająca na podstawie prawa cywilnego; wspólnicy (minimum dwóch) spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego; wspólnicy tworzą kapitał spółki cywilnej z wniesionych przez siebie wkładów w postaci gotówki lub aportu, a później również dochodów spółki; w spółce cywilnej nie istnieje możliwość odsprzedaży wkładu udziałowego osobom trzecim, a przyjęcie nowego wspólnika wiąże się ze zmianą w umowie spółki cywilnej; za zobowiązania spółki cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki, jak i każdy majątkiem osobistym; spółkę cywilną można założyć na czas nieograniczony lub na czas ograniczony w celu wykonania jakiegoś pojedynczego przedsięwzięcia; spółka cywilna nie ma osobowości prawnej

Czym jest Spółka cywilna znaczenie w Słownik windykacyjne S .