spółka udziałem zagranicznym co to znaczy

Co znaczy Spółka z udziałem zagranicznym? Definicja której co najmniej jeden z udziałowców nie jest.

Czy przydatne?

Co to jest Spółka z udziałem zagranicznym

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: spółka, w której co najmniej jeden z udziałowców nie jest obywatelem polskim; obecnie polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagranicznego jedynie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółkach akcyjnych; aby założyć spółkę z udziałem zagranicznym nie potrzeba żadnych specjalnych zezwoleń poza pewnymi dziedzinami gospodarki, w których jest wymagane zezwolenie ministra przekształceń własnościowych, np. zarządzanie portami morskimi, lotniczymi, pośrednictwo i obrót nieruchomościami

Czym jest Spółka z udziałem zagranicznym znaczenie w Słownik windykacyjne S .