zapłaty żądanie co to znaczy

Co znaczy Żądanie zapłaty? Definicja dokument rozliczeniowy wykorzystywany do prowadzenia przez.

Czy przydatne?

Co to jest Żądanie zapłaty

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: bankowy dokument rozliczeniowy wykorzystywany do prowadzenia przez banki rozliczeń inkasowych (inkaso); żądanie zapłaty wypełnia wierzyciel, dołączając do niego dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczeń wobec dłużnika, co staje się podstawą dla rozliczenia transakcji pomiędzy bankami dłużnika i wierzyciela

Czym jest Żądanie zapłaty znaczenie w Słownik windykacyjne Z .