maja światowy dzień tytoniu co to znaczy

Co to jest 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu. Czym jest 1988 roku w trakcie pierwszej.

Czy przydatne?

31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu - definicja

Co znaczy: Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony poprzez WHO w 1988 roku w trakcie pierwszej Europejskiej Konferencji w kwestii Polityki Tytoniowej w Madrycie. Jest on traktowany jako ważny obiekt Planu Europy Wolnej od Dymu Tytoniowego. Ustanowienie tego dnia ma na celu zwrócenie uwagi populacji na zdrowotne, socjalne i ekonomiczne skutki wynikające z używania wyrobów tytoniowych. Każdego roku WHO koncentruje się na innym aspekcie walki z tym nałogiem. Tematem tegorocznych obchodów są "Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach papierosów". W Polsce jest aktualnie ok. 9 mln palaczy. Każdego roku na skutek chorób wywołanych paleniem tytoniu umiera 50-60 tys. osób. WHO zdecydowanie opowiada się za przeprowadzeniem szerokich działań mających powstrzymać epidemię palenia tytoniu. Jednym ze sposobów jest umieszczania na paczkach papierosów ostrzeżeń w formie obrazków prezentujących w sposób dość sugestywny, efekty i groźne dla zdrowia konsekwencje palenia tytoniu. Od 1995 roku ostrzeżenia o szkodliwości palenia zajmują 30% powierzchni opakowań sprzedawanych w Polsce wyrobów tytoniowych. Komisja Europejska zaleca wszystkim państwom członkowskim EU wprowadzenie drastycznych ostrzeżeń obrazkowych. Ustawodawcy w Polsce przygotowują się do wprowadzenia takich regulacji prawnych aby sprostać wymaganiom unijnym. Zamieszczanie ostrzeżeń obrazkowych na opakowaniach jest mocnym metodą oddziaływania o skutkach palenia. Ilustracje, szczególnie te drastyczne niosą wyraźny i bezpośredni przekaz. Ilustracja minimalizuje atrakcyjność paczki papierosów, szczególnie dla ludzi młodych. na podstawie: mp.pl i dziennik.pl

Definicje jak 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu znaczenie w wiadomości medyczne.