porcji warzyw owoców soku co to znaczy

Co to jest 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Czym jest programu edukacyjnego „5 porcji warzyw.

Czy przydatne?

5 porcji warzyw, owoców lub soku - definicja

Co znaczy: We wrześniu br. zaczyna się druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „5 porcji warzyw, owoców albo soku”. Kampania jest skierowana do dzieci, lecz angażuje także ich rodziców, nauczycieli i lekarzy. Do kontynuacji akcji skłonił organizatorów efekt poprzedniej edycji, która przyniosła bardzo pozytywne rezultaty w nauki najmłodszych z zakresu prawidłowego odżywiania. Organizatorem kampanii „5 porcji warzyw, owoców albo soku” jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), które już od wielu lat z powodzeniem prowadzi działania prozdrowotne i edukacyjne i stara się zwiększyć świadomość konsumentów na temat poprawnych nawyków żywieniowych. Program „5 porcji warzyw, owoców albo soku” wdraża zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która podkreśla konieczność włączenia do diety codziennego spożywania owoców i warzyw. W ramach akcji prowadzony jest program edukacyjny dla szkół podstawowych z całej Polski. Nauczyciele i uczniowie klas I-III, którzy biorą udział w programie, otrzymają opracowane poprzez metodyków atrakcyjne materiały edukacyjne, które pozwolą im połączyć naukę o zdrowym odżywianiu z zabawą. Kampania zakłada także działania skierowane do rodziców i lekarzy. Z myślą o nich powstały materiały informacyjne podkreślające wagę właściwego odżywiania, opartego na spożywaniu warzyw, owoców i soków. Na potrzeby programu powstał także video edukacyjny, gra komputerowa i witryna internetowa www.5porcjiwszkole.pl (stale rozbudowywana), zawierająca wiadomości dotyczące programu, zasad zdrowej diety i mnóstwo zabaw i ciekawostek. Pozyskaną w trakcie programu wiedzę dzieci będą mogły utrwalić i przekazać dalej biorąc udział w konkursie dla szkół, promującym ideę pięciu porcji. Konkurs „Piję sok poprzez cały rok” ma na celu utrwalenie wiedzy uczniów przez praktyczne działania i zabawę, a również edukację osób z najbliższego otoczenia uczniów – ich rodziców, kolegów, sąsiadów. Przy wyborze formy projektu konkursowego klasy mają pełną dowolność – może to być na przykład teatrzyk, wystawa prac albo krótki video – wszystko zależy od pomysłowości ekipy. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. W pierwszej edycji kampanii, przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011, wzięło udział niemal 300 tys. dzieci z powyżej 4 tys. szkół. Akcja przyniosła pozytywne rezultaty – powiększył się zarówno poziom wiedzy dzieci i rodziców na temat zdrowego odżywiania, jak i wzrosło pośród nich spożycie owoców i warzyw, również w formie soku. Efektywność programu została sprawdzona badaniem wiedzy na temat zdrowego odżywiania pośród uczestników akcji. Wyniki badania wykazały, iż prawie o połowę wzrosła liczba dzieci spożywających owoce i warzywa na śniadanie i zabierających je do szkoły, a ¾ dzieci piło w domu sok – a więc o 41% więcej niż przed rozpoczęciem kampanii. Tak znaczna poprawa w dziedzinie nawyków żywieniowych świadczy o tym, że wzrosła także świadomość rodziców, iż ich dzieci powinny dostawać 5 porcji warzyw, owoców albo soku pośrodku dnia. - Liczymy, iż obecna edycja programu przyniesie jeszcze lepsze rezultaty, utrwali pośród uczniów wiedzę pozyskaną przed rokiem i nauczy ichczegoś nowego, a również obejmie swoim zasięgiem następne dzieci i rodziców – mówi Julian Pawlak, Prezes Stowarzyszenia KUPS. Zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w programie są przyjmowane do końca września 2011 r. Wszelakie wiadomości dotyczące programu i sposobów zgłaszania się do niego można znaleźć na stronie www.5porcjiwszkole.pl. także strona Stowarzyszenia KUPS: www.kups.org.pl udzieli wielu cennych informacji, nie tylko na temat samego programu. Na stronie można znaleźć między innymi bazę wiedzy o sokach, mnóstwo ciekawostek i wiadomości o innych kampaniach socjalnych wykonywanych poprzez KUPS. Program „5 porcji warzyw owoców albo soku” został objęty honorowym patronatem Ministra nauki Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a również wszystkich Wojewódzkich Kuratorów Oświaty i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wsparcia merytorycznego udziela Instytut Żywności i Żywienia. Projekt jest finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Definicje jak 5 porcji warzyw, owoców lub soku znaczenie w wiadomości medyczne.