badania odporności co to znaczy

Co to jest Badania odporności na antybiotyki w Europie. Czym jest antybiotyki jest wyższa w Europie.

Czy przydatne?

Badania odporności na antybiotyki w Europie - definicja

Co znaczy: Jak sugeruje niedawna publikacja w The Lancet, odporność na antybiotyki jest wyższa w Europie południowej i wschodniej niż w Europie północnej, gdyż w takich regionach wskaźniki ich stosowania są wyższe. Herman Goossens i jego koledzy z Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii, porównali wskaźniki stosowania antybiotyków i odporności na antybiotyki w 26 państwach Europy od początku 1997 r. do końca 2002 r. By uwzględnić różne rozmiary populacji, jako jednostkę przyjęli oni zdefiniowaną dzienną dawkę na 1000 mieszkańców zażywaną na dzień (DID). Badanie pokazało, iż liczba przepisywanych antybiotyków w leczeniu pierwszego kontaktu jest w Europie bardzo zróżnicowana. Najwyższy parametr osiągnęła Francja (32ˇ2 DID), a najniższy Holandia (10ˇ0 DID). W skali całej Europy spożycie antybiotyków było niższe w północnych jej regionach, umiarkowane we wschodnich a wyższe w południowych. Zanotowano wysokie wahania okresowe w państwach Europy południowej i wschodniej, w trakcie gdy w państwach Europy północnej przyrost spożycia antybiotyków w momencie zimy był niższy niż 25 proc.. W większości państw badacze zanotowali przyrost spożycia nowszych antybiotyków, które działają na sporo różnych mikroorganizmów, i spadek spożycia antybiotyków starszych, które działają jedynie na wąski zakres mikroorganizmów. Autorzy wierzą, iż dane te będą użyteczne przy opracowywaniu takich strategii dotyczących zdrowia publicznego, które będą nastawione na redukcja nieodpowiednich poziomów stosowania antybiotyków i odporności na antybiotyki. Piszą oni, iż zróżnicowanie stosowania antybiotyków w różnych państwach mogą być wyjaśnione poprzez różnice w występowaniu infekcji w danych społecznościach, kulturę i edukację, różnice w stosunkach pomiędzy lekami i strukturę narodowego rynku farmaceutycznego. Prof. Goossens podsumowuje: "Badania na poziomie populacji są potrzebne, by określić motywację i przesłanki, które skłaniają poszczególnych ludzi do używania, bądź także nieużywania antybiotyków. Powinno się poważnie rozważyć etyczność promowania antybiotyków w warunkach klinicznych, gdzie nie są one konieczne. Biorąc pod uwagę pojawienie się odporności bakterii i spadek tempa opracowywania nowych antybiotyków, należy badać i wdrażać efektywne strategie zachęcające do bardziej odpowiedniego stosowania antybiotyków zarówno pośród profesjonalistów, jak i pośród pacjentów. Jeżeli tak się nie stanie, to stracimy wszystkie cudowne leki XX wieku." opr. Jacek Zarzycki

Definicje jak Badania odporności na antybiotyki w Europie znaczenie w Słownik na B.