ciężarna lekarza dentysty co to znaczy

Co to jest Ciężarna u lekarza dentysty. Czym jest stomatologicznego? - pyta pacjentka NFZ.

Czy przydatne?

Ciężarna u lekarza dentysty - definicja

Co znaczy: Czy kobieta w ciąży ma szczególne uprawnienia do leczenia stomatologicznego? - pyta pacjentka NFZ. Odpowiada Krystyna Domańska - Rzecznik praw pacjenta Lubelskiego OW NFZ: Tak. Kobiety w ciąży i w momencie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych służących przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Lista dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty ustala Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w kwestii wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. nr 261, poz. 2601). źródło: NFZ - Biuro Informacji i Komunikacji Socjalnej

Definicje jak Ciężarna u lekarza dentysty znaczenie w Słownik na C.