formularze e111 kwietnia co to znaczy

Co to jest Formularze E111 po 20 kwietnia. Czym jest zdrowotnych w państwach UE będą dostępne w.

Czy przydatne?

Formularze E111 po 20 kwietnia - definicja

Co znaczy: Formularze uprawniające do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwach UE będą dostępne w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia od 20 kwietnia - poinformowała rzeczniczka prasowa NFZ Renata Furman. Nie wiadomo jednak, czy do chwili obecnej zdąży wejść w życie ustawa regulująca kwestię korzystania z opieki zdrowotnej na terenie UE. Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych obywatelom Unii w Polsce i Polakom na terenie innych państw Wspólnoty klasyfikuje nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, którą Sejm przyjął 18 marca. 1 kwietnia Senat wprowadził do niej jedną poprawkę, ustawa wróci więc do Sejmu na najbliższym posiedzeniu - 14-20 kwietnia. Potem trafi do podpisu prezydenta i do publikacji w Dzienniku Ustaw. Dopiero na mocy tej ustawy minister zdrowia może wydać stosowne rozporządzenia, które określają pomiędzy innymi wzory formularzy uprawniających do bezpłatnego leczenia na terenie UE. Wzory te są już jednak gotowe, więc Narodowy Fundusz Zdrowia miał chwilę na ich przygotowanie, żeby zdążyć do czasu wejścia Polski do UE. Wszyscy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy wyjadą za granicę po 1 maja, powinni się wyposażyć w stosowny formularz. Stanowi on potwierdzenie, iż dana osoba jest ubezpieczona w państwie członkowskim UE, czyli może używać ze świadczeń na mocy unijnych regulaminów. Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych otrzymają formularz E111, który gwarantuje obywatelom Unii opiekę zdrowotną w razie nagłego zagrożenia życia albo zdrowia na terenie całej Wspólnoty. Jak poinformowała Renata Furman, rzecznik prasowy Funduszu, formularze wydawane poprzez NFZ będą istotne poprzez jeden miesiąc. Osoby, które planują dłuższy pobyt powinny uprzedzić o tym swój oddział Funduszu i umówić się co do metody wydania następnego formularza. źródło: Kurier Elektroniczny Medycyny Praktycznej

Definicje jak Formularze E111 po 20 kwietnia znaczenie w Słownik na F.