światowy dzień zdrowia jamy co to znaczy

Co to jest I Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Czym jest Federację FDI, jedną z najstarszych.

Czy przydatne?

I Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej - definicja

Co znaczy: Światowy Dzień Zdrowia J. ustnej ustanowiony został poprzez Federację FDI, jedną z najstarszych międzynarodowych zawodowych organizacji stomatologów. FDI jest ogólnoświatowym, autorytatywnym i niezależnym głosem stomatologów. Reprezentuje blisko mln lekarzy dentystów na świecie z powyżej 130 organizacji stowarzyszonych z powyżej 135 krajów świata. Zamierzeniem FDI jest zapewnienie działań mających za zadanie uświadomienie rządom i społeczeństwom znaczenia zdrowia j. ustnej dla zdrowia ogólnego, a również dla komfortu życia każdego z nas. Celem jest także zwrócenie uwagi środowiska naukowego i polityków na konieczność zapewnienia środków i możliwości dla poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństw w dziedzinie zdrowia j. ustnej i wprowadzenie działań wzmacniających właściwą profilaktykę. Dla większości lekarzy dentystów wiedza na temat poważnych, negatywnych konsekwencji, jakie dolegliwości j. ustnej mogą mieć dla zdrowia człowieka jest sprawą oczywistą. Dla części pacjentów obecność próchnicy może być problemem marginalnym. Dlatego kluczowym zagadnieniem eksponowanym poprzez lekarzy dentystów zaangażowanych w promocję zdrowia j. ustnej jest pokazanie wagi schorzeń j. ustnej i aspektu ekonomicznego, który wiąże się z inicjalnym leczeniem tych schorzeń. Rządy poszczególnych krajów powinny zrozumieć, iż właściwa polityka zdrowotna w dziedzinie stomatologii może przynieść w przyszłości wielką korzyść socjalną w formie podniesienia jakości życia, a również znaczące oszczędności finansowe z racji na pomniejszenie następstw nieleczonej próchnicy. Próchnica zębów jest w najwyższym stopniu rozpowszechnioną na świecie przewlekłą chorobą, szczególnie dotyczącą dzieci. W Polsce powszechność chorób j. ustnej jest zatrważająca. dolegliwości j. ustnej skutkują niepotrzebnym bólem i cierpieniem i na równi z chorobami ogólnymi są powodem absencji chorobowej. dolegliwości j. ustnej są zagrożeniem w przebiegu ciąży i połogu. Wpływają na niepomyślny przebieg leczenia innych chorób. Nie leczona próchnica zębów ze własnymi następstwami ma wielki wpływ na jakość życia we wszystkich jego aspektach. Główne, iż powyżej 90% chorób j. ustnej jest możliwe do uniknięcia i wiemy, jak to robić. Najgroźniejszą jednak sprawą wydaje się takie samo nastawienie administracji państwowej różnych państw, szczególnie tych, które nie dysponują wystarczającymi środkami na ochronę zdrowia. Jako iż schorzenia j. ustnej są na czwartym miejscu pośród schorzeń w najwyższym stopniu kosztownych do leczenia, traktują potrzeby stomatologiczne jako luksus. Powszechne jest ignorowanie najczęstszej niezakaźnej dolegliwości na ziemi - próchnicy zębów

Definicje jak I Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej znaczenie w Słownik na I.