internauci mają swojego co to znaczy

Co to jest Internauci mają swojego patrona. Czym jest sam Internet maja swojego patrona. Jest nim.

Czy przydatne?

Internauci mają swojego patrona - definicja

Co znaczy: Niewiele kto wie, iż internauci, informatycy, programiści i sam Internet maja swojego patrona. Jest nim św. Izydor, który urodził się około 556 r. w Sewilli w znakomitej rodzinie rzymskiej i hiszpańskiej. Duchowny był postacią nietuzinkową, w okresie swego długiego życia nieustannie czytał i pogłębiał własną wiedzę, sporo pisał, pozostawiając po sobie sporą liczbę dzieł. Św. Izydor poprzez 35 lat stał na czele metropolii w Sewilli. Umacniał instytucję Kościoła w Hiszpanii zwołując synody, tworząc szkoły i domy zakonne. Był gorącym zwolennikiem kształcenia młodzieży. Biblioteka, którą się opiekował była największa i idealna w Hiszpanii. Stał się prekursorem idei magazynowania, porządkowania i dzielenia się wiedzą z najróżniejszych dziedzin. Jego ogromnym dziełem była dwudziestotomowa „Etymologia” – synteza ówczesnej wiedzy o świecie. Autor umieścił tam blisko osiem tys. haseł ze wszystkich znanych wówczas dziedzin edukacji: matematyki, medycyny, historii i filozofii i teologii. „Etymologia” to w pierwszej kolejności przykład uporządkowania i zhierarchizowania wiedzy. Dzieło w oryginale nazywało się „Etymologiarum libri XX seu Origines” i było próbą powstania pierwszej naukowej encyklopedii. Równocześnie można przyjąć, iż tym samym kierowali się twórcy google – Larry Page i Sergey Brin. Pomysł powstania wyszukiwarki internetowej opartej o analizę powiązań hipertekstowych w swym założeniu był bardzo zbliżony do pomysłu św. Izydora.mz inf. włanse

Definicje jak Internauci mają swojego patrona znaczenie w Słownik na I.