można czytać myślach co to znaczy

Co to jest Można czytać w myślach?. Czym jest powstania metody na odczytywanie ludzkich myśli. Mają.

Czy przydatne?

Można czytać w myślach? - definicja

Co znaczy: Badacze z University of Toronto są na dobrej drodze do powstania metody na odczytywanie ludzkich myśli. Mają zamierzenie zastosować w tym celu sposobność pomiaru pochłaniania podczerwieni poprzez tkankę mózgową. W okresie badań dzięki wspomnianej techniki pomiarowej, badacze byli w stanie przewidzieć, jakiego wyboru spośród dwóch możliwych dokona dziecko nie mogące wyrazić swej woli ani poruszać się. W okresie badania, osoby uczestniczące w eksperymencie nosiły na głowach urządzenia emitujące podczerwień do kory mózgu. Jednocześnie na ekranach monitorów przedstawiane były dwa rodzaje napojów. Prowadzący badaniem prosili o dokonanie wyboru jednego z nich. Aktywność mózgu w tym momencie okazała się łatwa do wykrycia, co uwidaczniało się jako zmiana w pochłanianiu podczerwieni poprzez tkankę mózgową. Zależy to od ilości tlenu we krwi, która powiększa się, jeżeli wzrastała aktywność danego obszaru mózgu. Po zaprogramowaniu komputera aby rozpoznawał charakterystyczny wzór aktywności mózgu, naukowcy w 80% przypadków rozpoznawali, który z prezentowanych napojów wybiera uczestnik eksperymentu. badacze są pełni nadziei i wierzą w zastosowanie wynalazków w celu poprawy komunikacji z chorymi pozbawionymi możliwości porozumiewania się. na podstawie: news.utoronto.ca

Definicje jak Można czytać w myślach? znaczenie w Słownik na M.