będziemy płacić wezwanie co to znaczy

Co to jest Nie będziemy płacić za wezwanie pogotowia. Czym jest Zdrowia odbyło się spotkanie.

Czy przydatne?

Nie będziemy płacić za wezwanie pogotowia - definicja

Co znaczy: Szanowni Kraj, Wczoraj, 8 grudnia br., w Narodowym Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie prasowe, na którym Prezes NFZ poinformował, iż nie jest prawdą, że w przyszłym roku będziemy musieli płacić za wezwanie pogotowia ratunkowego. Czyli w żaden sposób nie będzie ograniczany dostęp do pomocy lekarskiej. Przeciwnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i działając na podstawie regulaminów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w całej Polsce -a nie tak jak dotychczas tylko w siedmiu województwach - pacjenci będą mogli w godzinach popołudniowych i nocnych zwracać się o pomoc również do lekarza rodzinnego. Innymi słowy, tak jak to jest aktualnie, do nagłych ciężkich zachorowań, wypadków, porodów, ciężkiego pogorszenia stanu zdrowia będziemy wzywać pogotowie. We wszystkich pozostałych przypadkach, kiedy potrzebujemy pomocy lekarskiej, będziemy mogli zwracać się do naszego lekarza. Czyli rozszerzyła się sposobność uzyskania rady poprzez pacjenta nie tylko w pogotowiu, lecz również u lekarza rodzinnego. Należy przy tym stanowczo podkreślić, iż to nie pacjenci będą musieli decydować czy i dlaczego mają wezwać pogotowie albo lekarza rodzinnego. O stanie pacjenta i dalszym postępowaniu decydować będą eksperci służby zdrowia. Rolą pacjenta jest tylko powiadomienie o swoich potrzebach czy to pogotowie ratunkowe, czy swojego lekarza. Każde wezwanie pomocy medycznej poprzez pacjenta jest gdyż uzasadnione, a decyzja, czy stan chorego wymaga wyjazdu zespołu karetki pogotowia, czy rady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie należy do pacjenta, lecz do wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia. Aneta Styrnik - Rzecznik Prasowy NFZ *** Od Redakcji: Tuż po ukazaniu się tego komunikatu na internetowych stronach NFZ, prezes K. Panas zwolnił panią rzecznik, obwiniając ją o całe zamieszanie

Definicje jak Nie będziemy płacić za wezwanie pogotowia znaczenie w Słownik na N.