senat przyjął ustawę podpie co to znaczy

Co to jest Senat przyjął ustawę o podpisie elektronicznym. Czym jest składania podań, dokumentów i.

Czy przydatne?

Senat przyjął ustawę o podpisie elektronicznym - definicja

Co znaczy: Umożliwienie podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym składania podań, dokumentów i pism w formie elektronicznej zakłada przyjęta w czwartek wieczorem poprzez Senat nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym. Senat przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy bez poprawek, co znaczy, iż wejdzie ona w życie 1 maja 2008 roku. W projekcie rządowym taki sam był termin wejścia w życie powiązanej z nią ustawy o niektórych aktach normatywnych dotyczących między innymi publikowania aktów prawnych w formie elektronicznej. Zdaniem wiceministra gospodarki Tomasza Wilczaka, tylko 10 procent organów samorządu terytorialnego jest właściwie przygotowanych do przestrzegania zapisów ustawy. Stąd rząd opowiadał się przeciwko przyspieszaniu wprowadzenia podpisu elektronicznego, za którym optowali w okresie prac Senatu niektórzy senatorowie. Jeszcze w trakcie posiedzenia Senatu w środę, senator Jerzy Szymura (bezp.) powiedział, iż Senat "chce przynaglić rząd i organy samorządu do szybszej pracy" wprowadzając poprawkę, która przesuwa datę wejścia w życie ustawy o e-podpisie na 1 maja 2007 roku. Podobnie stało się z ustawą o niektórych aktach normatywnych, gdzie senatorowie zgłosili poprawkę przyspieszającą datę wejścia w życie regulacji ustawowych na 1 stycznia 2008 r. Wskutek przyjęcia w czwartek projektu w Senacie bez poprawek zmiany te nie zostały wprowadzone. Certyfikaty bezpiecznego podpisu elektronicznego, wykorzystywane do podpisywania dokumentów i pism, staną się istotnym systemem uwierzytelniania w kontaktach elektronicznych spółek i osób fizycznych z administracją. źródło: Mediarun.pl *** Od redakcji: Okazuje się, iż podpis elektroniczny wprowadzi NFZ. Oto stosowny komunikat, który pojawił się na witrynie internetowej funduszu: Komunikat: Od dnia 7 sierpnia 2006 r. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia przesyłanie korespondencji i dokumentów podpisanych elektronicznie. Powyższe dokumenty powinny być kierowane na adres kancelaria.elektroniczna@nfz.gov.pl źródło - Biuro Administracyjno - Gospodarcze

Definicje jak Senat przyjął ustawę o podpisie elektronicznym znaczenie w Słownik na S.