szefem tokarczyk co to znaczy

Co to jest Tokarczyk szefem NFZ. Czym jest stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy przydatne?

Tokarczyk szefem NFZ - definicja

Co znaczy: Premier Leszek Miller powołał Macieja Tokarczyka na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, odwołując go równocześnie ze stanowiska podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia. Funkcje wiceministra zdrowia Tokarczyk pełnił od 22 kwietnia tego roku, przedtem był między innymi prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, pracował tez w Warmińsko-Mazurskiej Kasie Chorych. Pierwszym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia został 1 kwietnia 2003 r. były wiceminister zdrowia Aleksander Nauman. Decyzja premiera Leszka Millera o powołaniu Naumana na to stanowisko była przyczyną podania się do dymisji poprzez ówczesnego ministra zdrowia Marka Balickiego. Nauman zajmował stanowisko prezesa NFZ do 23 maja. Został odwołany poprzez premiera po medialnych doniesieniach o patologiach w finansach ochrony zdrowia. W ślad za publikacjami poszły działania organów państwowych; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury i premiera, któremu podlega Narodowy Fundusz Zdrowia. Po Naumanie wymagania prezesa NFZ przejął jego dotychczasowy zastępca Mirosław Manicki. Do chwili obecnej w mediach przeważnie mówiło się, ze nowym prezesem NFZ zostanie były prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Michał Żemojda. Prezes Funduszu ma kierować jego działalnością i reprezentować go na zewnątrz. Jedynie premier może go powołać i odwołać. Również premier określa jego płaca. Ustawa nie mówi nic o tym, jakie kryteria ma spełniać prezes Funduszu, który zarządza około 30 mld zł. Do obowiązków prezesa należy między innymi zarządzanie pracami zarządu, koordynacja współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i - na ich wniosek - zastępców dyrektorów, a również głównych księgowych, powoływanie i odwoływanie rad socjalnych przy oddziałach Funduszu. Prezes ma trzech zastępców: ds. medycznych, spraw finansowych i spraw służb mundurowych. Powołuje ich Porada Funduszu na wniosek prezesa. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia zaczęła obowiązywać 1 kwietnia 2003 r. Na jej mocy zlikwidowano kasy chorych. źródło: Biuletyn informacyjny Gazety lekarskiej www.gazetalekarska.pl

Definicje jak Tokarczyk szefem NFZ znaczenie w Słownik na T.