brak zgody pożyczkę szpitala co to znaczy

Co to jest ARP: brak zgody na pożyczkę dla szpitala w Legnicy. Co znaczy: pożyczkę dla szpitala w.

Czy przydatne?

ARP: brak zgody na pożyczkę dla szpitala w Legnicy definicja

Co znaczy:

kapitał na ratowanie służby zdrowiaARP: brak zgody na pożyczkę dla szpitala w Legnicy

Agencja Rozwoju Przemysłu odmówiła 5 mln zł pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy. Agencja uzasadnia decyzję brakiem możliwości ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń spłaty pożyczki.
Samorząd wojewódzki proponował, by zabezpieczeniem były nieruchomości położone w Legnicy. Jego zdaniem ich wartość była wyższa niż stawka pożyczki. Agencja musiała jednak uznać, iż nie są one wystarczającym zabezpieczeniem. Szpital w Legnicy starał się o pożyczkę na 12 miesięcy. Równocześnie placówce powiodło się otworzyć linię kredytu w rachunku bieżącym w Nordea Banku w wysokości 4,5 mln zł.

Szpital w Legnicy prowadzi dwadzieścia pięć oddziałów, w tym między innymi SOR i oddziały chirurgiczny dla dzieci, hematologiczny, medycyny palliatywnej, neurochirurgiczny, neurologiczny, okulistyczny, pediatryczny, pododdział chemioterapii dziennej. Przy szpitalu funkcjonuje również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Na koniec września 2010 roku placówka miała 7,3 mln zł utraty wobec 4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2009. Przychody szpitala po trzech kwartałach 2010 roku wyniosły 86 mln zł w porównaniu z 80 mln zł na koniec września 2009 roku. Wydatki operacyjne wyniosły 89,5 mln zł wobec 77,7 mln zł w 2009 roku. Wartość świadczeń wykonanych, za które placówka nie uzyskała zapłaty z NFZ wyniosła na koniec września 2010 roku 8,2 mln zł.

Szpital Wojewódzki w Legnicy ma najwyższe zobowiązania wymagalne spośród szpitali prowadzonych poprzez samorząd wojewódzki– powyżej 33 mln zł po sześciu miesiącach 2010 roku wobec 31,8 mln zł po sześciu miesiącach 2009 roku. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosił 103,4 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – około 94 mln zł.


Czym jest ARP: brak zgody na pożyczkę znaczenie w Leczenie A .