asseco przychodów co to znaczy

Co to jest Asseco SEE: 300,5 mln zł przychodów. Co znaczy: 300,5 mln zł przychodów Asseco SEE firma.

Czy przydatne?

Asseco SEE: 300,5 mln zł przychodów definicja

Co znaczy:

Zysk spólki większy o 8,2 mln zł w III kwartaleAsseco SEE: 300,5 mln zł przychodów

Asseco SEE firma dostarczająca usługi informatyczne dla placówek ochrony zdrowia osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 300 mln zł. To jest o 10 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku 2009.
Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w momencie od 1 stycznia do 30 września 2010 roku wyniósł 31mln zł. Wartość ta wzrosła z 24,1 mln zł w analogicznym okresie roku 2009. Po trzech kwartałach 2010 roku zysk operacyjny spółki osiągnął wartość 34,1 mln zł. Było to mniej o 4,4 mln zł wobec tego samego okresu roku 2009. W samym trzecim kwartale zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 13,07 mln zł z 4,81 mln zł rok przedtem. Zysk operacyjny w tym czasie wzrósł do 13,24 mln zł z 7,56 mln zł, a przychody do 107,89 mln zł z 85,5 mln zł. W III kw. firma zanotowała 2,55 mln zł przychodów z działalności finansowej w porównaniu z 1,46 mln zł rok przedtem. Ekipa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Powstanie ekipy jest rezultatem zbieżnej strategii ekipy Asseco Poland Spółka akcyjna i Wspólników Mniejszościowych Firm Zależnych. Asseco SEE stanowi dla ekipy Asseco Poland Spółka akcyjna trzeci kluczowy geograficzny filar działalności, po działalności na rynku polskim i działalności ekipy Asseco Slovakia. Asseco Poland SA specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania informatycznego. Wspólnie z połączeniem z ABG SA, które miało miejsce najpierw stycznia 2010 roku, Asseco Poland SA znalazło się ze własnymi rozwiązaniami na kilku nowych rynkach pomiędzy innymi rynku ochrony zdrowia


Czym jest Asseco SEE: 300,5 mln zł znaczenie w Leczenie A .