badania prenatalne co to znaczy

Co to jest Badania prenatalne uzasadnione ekonomicznie. Co znaczy: uzasadnione ekonomicznie.

Czy przydatne?

Badania prenatalne uzasadnione ekonomicznie definicja

Co znaczy:

Finansowanie usług zdrowotnychBadania prenatalne uzasadnione ekonomicznie

Finansowanie badań prenatalnych poprzez NFZ stanowi jedno z jego w najwyższym stopniu ekonomicznie uzasadnionych działań. Warunkiem jest jednak to, by zakres badań prócz USG obejmował również biochemię (markery), pomiar ciśnienia tętniczego, długości szyjki macicy i przepływów Dopplerowskich.
dr Rafał KocyłowskiAutor: dr Rafał KocyłowskiNajnowsze badania medyczne dowodzą, iż ocena stanu zdrowia kobiety i dziecka w pierwszym i drugim trymestrze ciąży może również służyć wykrywaniu i zapobieganiu chorobom, które mogłyby wystąpić w momencie wzrastania dziecka (na przykład cukrzyca, nadciśnienie, poród przedwczesny, hipotrofia). Częstość występowania wad genetycznych wynosi około 2-3 proc., częstość zaś występowania tych chorób sięga 10-20 proc.. Testy pozwalają wykryć nieprawidłowości w 95 procentach. Badanie prenatalne pozwalają więc zidentyfikować grupę ryzyka i ustalić zagrożenie, które zlekceważone może prowadzić do porodu przedwczesnego, zaburzeń w rozwoju płodu, czy do cukrzycy. A istnieje skuteczne leczenie tych chorób już najpierw ciąży.


Polska bardzo korzystnie odznacza się na tle innych państw posiadając Narodowy program badań prenatalnych. W dalszym ciągu jednak środki publiczne przeznaczane są na diagnostykę jedynie części kobiet, właśnie tych zagrożonych ryzykiem wystąpienia wady genetycznej u dziecka. To jest ok. jednej trzeciej pań, które powinny zostać przebadane. W czasie gdy przy tych samych funduszach przeznaczonych na badania prenatalne można wykonać diagnostykę w kierunku identyfikacji uleczalnych powikłań ciąży. Trzeba tylko prócz badania biochemicznego i ultrasonograficznego włączyć czterokrotny pomiar ciśnienia tętniczego kobiety w ciąży, pomiar długości szyjki macicy przy jednoczesnym badaniu przepływu w tętnicach macicznych. Badaniom powinny poddawać się wszystkie kobiety w ciąży, by zredukować stres towarzyszący obawie o zdrowie dziecka.
W Polsce na razie dostępność badań jest ograniczona zarówno przez wytyczne odnośnie ich refundacji, jak i fakt, iż eksperci znajdują się raczej w sporych ośrodkach. Dlatego sedno miałaby organizacja sieci centrów badań prenatalnych znajdujących się w dawnych i aktualnych miastach wojewódzkich. Wtedy odległość do pokonania poprzez kobietę w celu przeprowadzenia badania byłaby do zaakceptowania. Podobnie jak wydatki powiązane z dojazdem do lekarza. Badania profilaktyczne z definicji obejmują całą populację i tym samym badania prenatalne powinny służyć wszystkim kobietom w ciąży a w dalszej perspektywie zdrowiu nowego pokolenia.


Czym jest Badania prenatalne znaczenie w Leczenie B .