bartoszyce audyt szpitalu co to znaczy

Co to jest Bartoszyce: Audyt w szpitalu w celu zbilnasowania. Co znaczy: szpitalu w celu.

Czy przydatne?

Bartoszyce: Audyt w szpitalu w celu zbilnasowania definicja

Co znaczy:

Współpraca przy zarządzaniu placówkąBartoszyce: Audyt w szpitalu w celu zbilnasowania

Szpital powiatowy w Bartoszycach zlecił przeprowadzenie audytu funkcjonowania placówki spółce zewnętrznej. Prace mają potrwać 15 miesięcy. Ich zakres dotyczy doradztwa w celu zbilansowania bieżącej działalności.
W ramach umowy usługi obejmą wsparcie w pierwszej kolejności w zarządzaniu działalnością fundamentalną szpitala, zarządzaniu zobowiązaniami i należnościami i we wdrażaniu czynności restrukturyzacyjnych w celu zbilansowania bieżącej działalności.


W 2011 roku utrata szpitala przewyższy wartość amortyzacji. W tej sytuacji organ założycielski, a więc pow. zalecił przygotowanie audytu. Ma on określić, czy formuła firmy może okazać się dla placówki właściwa. Przekształcenie może być jednak trudne, gdyż o wsparcie rządowe mogą ubiegać się samorządy, które przejmą część zadłużenia placówki i zostanie ono umorzone.


Szpital w Bartoszycach prowadzi dwanaście oddziałów, w tym między innymi stacje dializ, oddział noworodkowy, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji dziecięcej i terapii matki, oddział chorób płuc, oddział chorób dziecięcych. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 35,9 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone 24,8 mln zł.


Audyt ocenia między innymi celowość podejmowanych inwestycji i terminy ich realizacji. Badanie finansowe dotyczy zasadności wydatkowania środków.


1 lipca 2011 roku weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej, która nakłada na samorządy wymóg pokrywania utraty finansowej placówek medycznych. Ustawa ustala terminy, kiedy obligatoryjne jest przekazanie środków. Wobec braku takiej woli samorząd jest zobligowany do przekształcenia placówki w spółkę prawa handlowego. Może w takiej sytuacji, jeżeli zmieści się w ustalonych poprzez prawo terminach skorzystać z pomocy rządowej. Jednak przekształcenie warunkowane jest restrukturyzacją i zbilansowaniem placówki, gdyż sąd ma prawo odmówić rejestracji niestabilnego ekonomicznie podmiotu


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymi dyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Bartoszyce: Audyt w szpitalu znaczenie w Leczenie B .