proc firm polami usługi co to znaczy

Co to jest BCC: 70 proc. firm za polisami na usługi medyczne. Co znaczy: polisami na usługi.

Czy przydatne?

BCC: 70 proc. firm za polisami na usługi medyczne definicja

Co znaczy:

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotneBCC: 70 procent spółek za polisami na usługi medyczne

70 procent spółek ankietowanych poprzez Business Centre Club uważa, iż usługi medyczne powinny być wykupowane za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. 23 procent jest zdania, iż należy je kupować bezpośrednio w placówkach medycznych.


Prawie 84 procent respondentów uważa, iż dla rozwoju powszechnego mechanizmu ubezpieczeń zdrowotnych powinny istnieć zachęty dla pracodawców i osób fizycznych w formie odpisów podatkowych. 74 procent ankietowanych poprzez Business Centre Club respondentów chciałoby, by zaistniała konkurencja między wieloma towarzystwami ubezpieczającymi i wobec Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w państwie organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i spółek).

Pod koniec kwietnia 2011 roku Polska Izba Ubezpieczeń zgłosiła propozycje zmian w projekcie Ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. PIU nie zgadza się między innymi na zapis w projekcie MInisterstwwa Zdrowia dający NFZ sposobność kontrolowania i ingerencji w umowy ubezpieczycieli ze świadczeniodawcami.

Projekt PIU sytuuje NFZ wyłącznie jako płatnika publicznego i równoważy jego stosunki z ubezpieczycielami i świadczeniodawcami, pracującymi na rzecz płatników prywatnych i płatnika publicznego. Wg Izby działalność ubezpieczycieli jest kontrolowana poprzez odpowiednie instytucje (Komisja Nadzoru Finansowego), z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia sprawuje jedynie kontrolę nad realizacją zawartych poprzez siebie umów o świadczenia finansowane ze środków publicznych. Placówki medyczne mające kontrakt z NFZ, co podkreśla zarówno ministerstwo jak i PIU, zobowiązane są do regularnego przekazywania Funduszowi informacji na temat list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem PIU zapisy takie chronią prawa pacjentów korzystających jedynie ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Czym jest BCC: 70 proc. firm za znaczenie w Leczenie B .