firmy farmaceutyczne obniżą co to znaczy

Co to jest BCC: firmy farmaceutyczne nie obniżą cen leków. Co znaczy: obniżą cen leków określenie.

Czy przydatne?

BCC: firmy farmaceutyczne nie obniżą cen leków definicja

Co znaczy:

Rynek leków refundowanychBCC: spółki farmaceutyczne nie obniżą cen leków

określenie stałej ceny na leki refundowane wykluczy sposobność jej obniżenia. Wprowadzenie cen urzędowych nie zmusi spółek farmaceutycznych do obniżania cen leków, a może doprowadzić do likwidacji części rynku aptekarskiego - uważają specjaliści z Business Center Club.
- Dostrzegamy, że w obrocie lekami refundowanymi występuje szereg zjawisk patologicznych między innymi nadmiernych zakupów, gromadzenia zbędnych zapasów leków, a tym samym ich marnotrawienia w tym leków refundowanych. Lecz próby ich przezwyciężenia nie mogą być przerzucone na barki pacjenta, producenta czy aptekę bez względu na formę własności – czytamy w oświadczeniu Business Center Club.

Zdaniem BCC jednolite ceny ograniczą konkurencję na rynku farmaceutycznym, a pacjenci stracą sposobność korzystania z promocji i oferowanych zniżek w ramach na przykład kart stałego klienta. BCC obawia się, iż po usztywnieniu cen aptekom może nie opłacać się sprzedaż leków refundowanych, a ich byt regularnie zależy od uzyskiwanych rabatów od spółek farmaceutycznych. Klub nie popiera również pomysłu, by apteka sprzedająca leki refundowane zawierała stosowna umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ to może przyczynić się do ograniczenia ich dostępności.

- Umowy nakładają na apteki szereg nowych obowiązków i zwiększają uprawnienia kontrolne podmiotów zewnętrznych a przed wszystkim zobowiązują apteki do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych, czyli zostaną zmuszone do stosowania w obrocie urzędowych cen zbytu – oświadcza BCC.

Projekt przewiduje, iż w przypadku sprzedawania leków po wyższej cenie apteka zapłaci karę. BCC obawia się również, iż za wprowadzenie 3-procentowego podatku od przychodów z refundacji leków zapłacą pacjenci, gdyż będzie to skutkować ukryta podwyżką cen.


Czym jest BCC: firmy farmaceutyczne nie znaczenie w Leczenie B .