potrzeby przekształcenia co to znaczy

Co to jest Bez potrzeby przekształcenia dzięki UE i MZ. Co znaczy: przekształcenia dzięki UE i MZ.

Czy przydatne?

Bez potrzeby przekształcenia dzięki UE i MZ definicja

Co znaczy:

Andrzej Domański, z-ca dyr. WSZ w KielcachBez potrzeby przekształcenia dzięki UE i MZ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach nie ma potrzeby przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Zdaniem z-cy dyr. Andrzeja Domańskiego placówka radzi sobie za sprawą środków unijnych i ministerialnych, mimo rocznych nadwykonań w wysokości ok. 14 mln zł.
- Zasada jest prosta: nie można wydawać więcej niż się posiada – mówi Andrzej Domański. – Lecz decyzja o formie prawnej szpitala należy do organu założycielskiego, aczkolwiek zarząd szpitala nie widzi takiej konieczności.


Szpital uzyskał dofinansowanie unijne w sumie na poziomie ok. 140 mln zł. Ma ono przełożenie na kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia przez wzgląd na rosnącymi wymaganiami sprzętowymi i technicznymi. Dzięki otrzymanym dotacjom szpital nie musiał wydatkować własnych środków.


- Rezultat na koniec 2011 roku ukształtuje się w zależności od tego, czy uzyskamy zapłatę za nadwykonania - mówi Andrzej Domański – Nie chcemy wypracowywać zysku, ponieważ szpital działa jako podmiot non-profit, lecz "na lekkim plusie" powinniśmy być.


W szpitalu funkcjonuje 14 oddziałów z izbą przyjęć, pracownia endoskopii, SOR i blok operacyjny. W ramach Szpitala Zespolonego w Kielcach prócz szpitala działają Świętokrzyskie Centrum Diabetologii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, wojewódzka gabinet sportowo-lekarska, wojewódzka gabinet przyszpitalna, wojewódzka gabinet skórno-wenerologiczna i pracownie diagnostyczne i dział diagnostyki obrazowej. Kontrakt placówki na 2011 rok wynosi 160 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 138,5 mln zł.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Bez potrzeby przekształcenia znaczenie w Leczenie B .