finansowe wsparcie co to znaczy

Co to jest BGK: Finansowe wsparcie dla dolnośląskich szpitali. Co znaczy: wsparcie dla.

Czy przydatne?

BGK: Finansowe wsparcie dla dolnośląskich szpitali definicja

Co znaczy:

Kredyty dla placówek ochrony zdrowiaBGK: Finansowe wsparcie dla dolnośląskich szpitali

Dolny Śląsk to następne woj., gdzie szpitale i przychodnie będą mogły skorzystać z preferencyjnych kredytów udzielanych poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas z tego programu używać mogły placówki z woj. świętokrzyskiego.
Bank Gospodarstwa Krajowego stworzył specjalną ofertę do placówek medycznych mającym finansowanie ze środków publicznych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bank proponuje szpitalom kredyt obrotowy z zabezpieczeniem w formie cesji kontraktu z NFZ. Kredyt ma być niskooprocentowany, a przy jego zaciągnięciu placówki służby zdrowia nie będą musiały używać z pomocy samorządów. Nie jest określona max. wartość kredytu, który placówka medyczna może zaciągnąć w BGK.


Konstrukcja oferty ma ułatwić w jak największym stopniu korzystanie z pieniędzy i dlatego procedury realizowane są w większości w formie elektronicznej. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundusz klasyfikuje własne zobowiązania wobec szpitali za wykonane świadczenia medyczne w ustalonych przedziałach czasowych. Równocześnie szpitale regularnie potrzebują dostępnych środków na bieżące funkcjonowanie po to, aby nie genrować wydatków w formie karnych odsetek od nie zapłaconych faktur.


kapitał z BGK w porównaniu z kredytami w bankach komercyjnych nie muszą mieć zabezpieczenia w formie poręczenia organu założycielskiego, tzn. w większości przypadków - samorządu. Znaczy to, iż po podjęciu stosownej uchwały umożliwiającej zaciągnięcie kredytu samorząd nie będzie musiał wpisywać stawki zadłużenia do budżetu i tym samym może ominąć progi dopuszczalnego zadłużenia ustanowione poprzez prawo dotyczące finansów publicznych.


w czasie gdy zapotrzebowanie na środki jest wielkie. Jedna z spółek świadczących usługi finansowe, Electus szacuje, iż pośrodku sześciu pierwszych miesięcy 2011 roku szpitale, ponieważ one są kluczowymi klientami spółki, potrzebowały blisko 0,5 mld zł środków. Tylko w czerwcu 2011 roku zgłoszono zapotrzebowanie o wartości 147 mln zł.


Pierwszym szpitalem publicznym, który skorzystał z oferty BGK jest Szpital Powiatowy w Starachowicach, który pożyczył 680 tys. zł.
Czym jest BGK: Finansowe wsparcie dla znaczenie w Leczenie B .