biała podlaska negocjacje co to znaczy

Co to jest Biała Podlaska: Negocjacje umowy z NFOŚiGW. Co znaczy: Negocjacje umowy z NFOŚiGW.

Czy przydatne?

Biała Podlaska: Negocjacje umowy z NFOŚiGW definicja

Co znaczy:

Termomodernizacja budynków szpitalaBiała Podlaska: Negocjacje umowy z NFOŚiGW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej negocjuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostateczne warunki umowy o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków placówki.
Inwestycja będzie kosztowała 12,3 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi prawie 60 procent jej wartości (3,68 mln zł w formie dotacji i 3,69 mln zł w formie pożyczki). Resztę, a więc prawie 5 mln zł, sfinansuje szpital ze środków własnych. Rozpoczęcie tego projektu jest planowane jeszcze w tym roku i potrwa do 2014 roku


Inwestycja obejmie: modernizację instalacji c.o. ( hermetyzacja, płukanie chemiczne, montaż zaworów podpionowych, montaż automatyki pogodowej i urządzeń regulacyjnych w węźle ciepłowniczym, montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych, zamiana grzejników), wymianę stolarki okiennej, wykonanie wymiennikowni i modernizację instalacji ciepła technologicznego, docieplenie ścian i stropodachów, a również montaż baterii kolektorów słonecznych.


Projekt będzie wykonywany w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mechanizmu zielonych inwestycji - kierowanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Placówka złożyła do funduszu wniosek o dofinansowanie w marcu 2009 roku. W październiku 2010 roku NFOŚiGW zakwalifikował go do dofinansowania.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest placówką drugiego stopnia referencji. Kluczową bazę placówki stanowi: 20 oddziałów z 643 łóżkami, Ośrodek Hemodializ z 12 stanowiskami dializacyjnymi, Zespół Poradni Specjalistycznych z 34 poradniami, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Szpital posiada certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie i Zintegrowany Mechanizm Kierowania wg norm ISO.


Czym jest Biała Podlaska: Negocjacje znaczenie w Leczenie B .