biała podlaska projekt finzu co to znaczy

Co to jest Biała Podlaska: Projekt za 11,5 mln zł na finiszu. Co znaczy: Podlaska: Projekt za 11,5.

Czy przydatne?

Biała Podlaska: Projekt za 11,5 mln zł na finiszu definicja

Co znaczy:

Dostosowanie standardów szpitala do wymagań MZBiała Podlaska: Projekt za 11,5 mln zł na finiszu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej kończy realizację projektu modernizacji placówki kosztującej powyżej 11,5 mln zł. Dzięki inwestycji szpital będzie spełniał standardy wymagane poprzez Ministerstwo Zdrowia.
- Jesteśmy jżz na finiszu realizacji tego projektu. Aktualnie trwają prace modernizacyjne na oddziale onkologicznym i w centralnej pracowni endoskopowej. Zakończenie inwestycji nastąpi w listopadzie 2011 roku – informuje Joanna Kozłowiec, rzecznik prasowy szpitala.


Projekt polegał na dostosowaniu 11 oddziałów szpitalnych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w kwestii wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Modernizacje dotyczyły oddziałów: otolaryngologicznego, okulistycznego, dla przewlekle chorych, neurologicznego, chorób wewnętrznych, onkologiczn- geriatrycznego, chirurgicznego, urologicznego, ginekologiczno-położniczego, pediatrii i rehabilitacji dzieci, pracowni badań endoskopowych, działu centralnej sterylizacji i innych pomieszczeń szpitala.


Inwestycja kosztowała w sumie powyżej 11,5 mln zł, z czego ok. 9,8 mln zł stanowi kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu unijnego złożony został w kwietniu 2008 r., a we wrześniu tego samego roku został zatwierdzony. Reszta pieniędzy na projekt pochodziła ze środków własnych szpitala i z budżetu samorządu województwa lubelskiego.


Czym jest Biała Podlaska: Projekt za 11 znaczenie w Leczenie B .