białostockie inwestycje zakupy co to znaczy

Co to jest Białostockie CO: inwestycje i zakupy za 15 mln zł. Co znaczy: Białostockie CO.

Czy przydatne?

Białostockie CO: inwestycje i zakupy za 15 mln zł definicja

Co znaczy:

Wsparcie samorządowe doposażenia i modernizacjiBiałostockie CO: inwestycje i zakupy za 15 mln zł

Samorząd województwa podlaskiego przekaże powyżej 7 mln zł dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii. Placówka wykorzysta kapitał na adaptację budynków na potrzeby szpitala przy ul. Ogrodowej, zakup akceleratora i wkład własny inwestycji sprzętowych za 8,5 mln zł.
Na adaptację budynków na potrzeby szpitala zostanie przeznaczone 6 mln zł. Dofinansowanie zakupy akceleratora do radioterapii wyniesie 1,1 mln zł. Jego wydatek jest szacowany na 9 mln zł, a pozostałą kwotę zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Zakupy i remonty współfinansowane ze środków unijnych mają wartość łącznie 8,5 mln zł. Samorząd województwa podlaskiego przekaże na ten cel 330 tys zł.


Białostockie Centrum Onkologii specjalistyczną opieką obejmuje ok. 1,3 mln ludności zamieszkałej w woj. podlaskim i w części województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap). W skład Centrum wchodzą: specjalistyczny szpital onkologiczny ze 173 łóżkami, specjalistyczna gabinet onkologiczna z 10 poradniami, zakłady: radioterapii, diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej, patomorfologii, diagnostyki laboratoryjnej, medycyny nuklearnej. Specjalistyczny szpital onkologiczny posiada pięć oddziałów stacjonarnych i oddział dzienny rehabilitacji. Oddziały stacjonarne to: chirurgia onkologiczna z pododdziałem leczenia bólu, dwa oddziały radioterapii, onkologia kliniczna z pododdziałem chemioterapii dziennej, onkologia ginekologiczna z pododdziałem brachyterapii.
Czym jest Białostockie CO: inwestycje i znaczenie w Leczenie B .