białystok prace 2012 roku co to znaczy

Co to jest Białystok: 7,5 mln zł na prace w 2012 roku. Co znaczy: prace w 2012 roku Wojewódzki.

Czy przydatne?

Białystok: 7,5 mln zł na prace w 2012 roku definicja

Co znaczy:

Powstaje nowy blok operacyjnyBiałystok: 7,5 mln zł na prace w 2012 roku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku w 2011 roku wykona prace budowlane o wartości 13 mln zł przez wzgląd na budową nowego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Na rok 2012 zaplanowane są prace na kwotę 7,5 mln zł.
- Zimą zamierzamy zakończyć prace nad stanem surowym zamkniętym – mówi Romuald Jerulank, kluczowy inż. placówki. - Później nastąpią roboty wykończeniowe i instalacyjne. Zamierzamy kontynuować prace w zimie.


Płatności za wykonane prace odbywają się na podstawie przedstawianych faktur, lecz nie mogą przekroczyć ceny ofertowej - ryczałtowej ustalonej na bazie tabeli wyszczególniającej określone prace. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na sierpień 2012 roku. Prócz prac budowlanych, dokonywane są zakupy sprzętowe na przedmioty montowane na stałe. Na ten cel miało zostać przeznaczone w 2011 roku ok. 10 mln zł. Całość projektu była szacowana na ok. 40 mln zł.


prócz nowego bloku operacyjnego, Szpital Wojewódzki zyska centralną sterylizatornię i pracownię diagnostyki obrazowej. Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dysponuje bazą 742 łóżek. Prowadzi 18 oddziałów, w tym oddział neurologiczny, leczenia padaczek, rehabilitacji leczniczej, endokrynologii, patologii ciąży i chirurgii plastycznej. Rocznie leczy 30 tys. pacjentów. Poradnie działające przy placówce, a jest ich siedem, udzielają rocznie około 200 tys. porad. Aktualnie w szpitalu trwa restrukturyzacja zatrudnienia przez wzgląd na kondycją ekonomiczną placówki. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 85,8 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 77 mln zł.


Czym jest Białystok: 7,5 mln zł na znaczenie w Leczenie B .