białystok potencjał leczniczy co to znaczy

Co to jest Białystok: potencjał leczniczy wolny w 30 proc.. Co znaczy: leczniczy wolny w 30 procent.

Czy przydatne?

Białystok: potencjał leczniczy wolny w 30 proc. definicja

Co znaczy:

Placówka nie wykorzystuje możliwościBiałystok: potencjał leczniczy wolny w 30 procent

Szpital kliniczny w Białymstoku wykorzystuje własne moce diagnostyczno-lecznicze w 70 procent<< Mógłby leczyć szybciej i więcej, gdyby kontrakt z NFZ obejmował wszystkie możliwe do wykonania usługi. Mimo tego placówce udaje się bilansować, a w 2009 roku przyniosła 5,6 mln zł zysku netto.
- Nie mamy zadłużenia, a ten zysk wyniósłby 15 mln zł, gdyby NFZ tak jak na Mazowszu zapłacił nam 9 mln zł za nadwykonania – mówi Bogusław Poniatowski, dyrektor placówki.

Kontrakt szpitala na 2010 rok wynosi 172 mln zł. Największy jest na kardiologię i neurochirurgię i hematologię. Szpital ma również 4 mln zł środków na program leczenia substancjami czynnymi przewlekłej białaczki szpikowej i prawie 2 mln zł na transplantologię. Kontrakt placówki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wynosi 6,5 mln zł. Najwięcej, ponieważ powyżej 500 tys. zł. pochłaniają świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii i endokrynologii.

Szpital jest największą placówką medyczną w regionie podlaskim. Przyjmuje do leczenia stacjonarnego powyżej 35 tys. pacjentów rocznie. Opiekę stacjonarną sprawuje dwadzieścia pięć klinik, w tym między innymi neurochirurgii, okulistyki, kardiochirurgii, perinatologii i położnictwa, chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej, chirurgii naczyń i transplantacji. Profil szpitala uzupełnia Zespół Poradni Specjalistycznych. Poradnie prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą i są ściśle związane z klinikami szpitalnymi. Udzielają rocznie ok. 150 tys. porad.


Czym jest Białystok: potencjał znaczenie w Leczenie B .