białystok pożyczka spłatę co to znaczy

Co to jest Białystok: pożyczka 3,2 mln zł na spłatę kredytu. Co znaczy: pożyczka 3,2 mln zł na.

Czy przydatne?

Białystok: pożyczka 3,2 mln zł na spłatę kredytu definicja

Co znaczy:

Samorząd pomaga w regulowaniu zobowiązańBiałystok: pożyczka 3,2 mln zł na spłatę kredytu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku otrzyma 3,2 mln zł pożyczki z budżetu samorządu podlaskiego na uregulowanie swoich zobowiązań kredytowych. Kapitał zostaną przeznaczone na spłatę rat pomiędzy czerwcem a grudniem 2010 roku.
Placówka będzie mogła oddać samorządowi kapitał z tytułu rat od końca czerwca 2018 roku. Odsetki, które wynoszą 869 tys. zł będą spłacane od końca 2010 roku.

Wg samorządu, szpital nie jest w stanie regulować zobowiązań w 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów z uwagi na trudną sytuację finansową, która wynika z nieuzyskania zapłaty za nadwykonania za rok 2009, na skutek wzrostu wydatków działalności operacyjnej pomiędzy styczniem, a kwietniem 2010 roku o blisko 4 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 i wzrostem wydatków finansowych w pozycjach odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wynoszą 207 tys. zł za cztery miesiące 2010 roku. Szpital ma również problemy z regulowaniem należności wobec PFRON, prowizji z tytułu udzielonych kredytów i odsetek.

Kredytu w wysokości 8 mln zł udzieliła w 2009 roku Nordea Bank Polska z Gdyni.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dysponuje bazą 742 łóżek. Prowadzi 18 oddziałów, w tym oddział neurologiczny i patologii ciąży i chirurgii plastycznej. Rocznie leczy 30 tys. pacjentów. Poradnie działające przy placówce, a jest ich siedem, udzielają około 200 tys. porad.
Wg wstępnych danych szpital przyniósł w 2009 roku 15 mln zł utraty.


Czym jest Białystok: pożyczka 3,2 mln znaczenie w Leczenie B .